О програму

Почеци

Програм „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ је настао током пројекта Европске Уније под називом ИНСАДА (2009-2011.) који је пратио имплементацију прве Стратегије за борбу против дрога донате за период 2009-2013. Након завршетка двогодишњег пројектног периода, координација, спровођење и праћење програма су делегирани Градском заводу за јавно здравље у Београду у циљу обезбеђења системског приступа у реализацији превентивних активности.

Након више од 10 година реализације, програм „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ представља пример одрживе имплементације достигнућа ЕУ пројекта на локалном нивоу, односно успешне трансформације пројектно вођених активности у системска решења.

Циљеви

Општи циљ:

 • Унапређивање компетенција наставника за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци.

Специфични циљеви:

 • Оспособљавање наставника за примену методе „Заједничко учење кроз акцију“, уз сагледавање значаја  партиципације ученика у превенцији злоупотреба дрога.
 • Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине важне за контролу сопственог понашања (развијање емоционалне интелигенције, подстицање самопоштовања, оспособљавање ученика да процене ризично понашање и развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје).
 • Оспособљавање наставника да код ученика развијају  активан приступ у борби против злоупотребе психоактивних супстанци кроз истраживање проблема и обраћање врсњацима. 
Циљна група:
 • Наставници/професори разредне и предметне наставе у основним школама, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници

Заједничко учење кроз акцију

Концепт и садржај програма базира се на едукативном приступу „Заједничко учење кроз акцију“, који је настао у Великој Британији 90-их година 20. века. Крајњи циљ ове методе рада јесте оснаживање деце у процесу доношења сопствених одлука и преузимању одговорности за њих.

Улоге наставника и ученика се током примене ове методе значајно измештају из уобичајених школских оквира. Како то изгледа?
 • Деца су главни носиоци програма! Њима се даје прилика да, на различите начине, искажу своје мисли и жеље, да буду саслушани и да предузимају акције, чиме се, између осталог, помаже у развијању емоционалне интелигенције и самопоштовања.
 • Наставник постаје водитељ процеса рада и, само по потреби, дискретно усмерава ток активности. Улога наставника је искључиво модераторска, без непосредног утицаја на врсту, ток и исходе задатака којима се ученици баве.
Главне одлике програма су:
 • Мултидисциплинарни приступ – проблем злоупотребе ПАС јесте проблем друштва у целини те му се на тај начин мора и приступити. Стручњаци из различитих области (лекари, психолози, педагози, наставници, полицајци, социјални радници, радници из области спорта, културе, представници невладиног сектора, припадници верских заједница и многи други) имају задатак да деци помажу у стицању релевантних знања у вези са овом сложеном темом.
 • Интерсекторска сарадња – кључна у целокупном процесу. Од самог почетка, у корену програма, је тесна сарадња здравственог сектора и сектора образовања.
 • Тимски рад -  осећај припадности је од велике важности за живот сваког појединца, а у периоду одрастања, његов значај је немерљив и може бити пресудан у обликовању понашања, па чак и доношењу важних животних одлука. Препознајући важност “припадања” за развој емоционалне интелигенције и самопоуздања, али и за јачање мотивације, већи део активности предвиђених програмом подразумевају групни рад и интерактивни приступ усмерен управо ка потребама ученика као циљне популације.
 • Развој истраживачког духа и креативних потенцијала код деце - рад ученика, организованих у мале групе, фокусира се на одабране теме, и то кроз снажну истраживачку компоненту, која подразумева прикупљање корисних информација из релавантних извора, као и њихов одабир. Даље у први план долази креативни замах – даје се слобода ученицима у осмишљавању, припреми за реализацију и самом финалном презентовању нових сазнања и радова који то знање репрезентују. Током реализације ових активности, ученици се оспособљавају за самосталност у раду, али истовремено уче и како да функционишу у групи.
 • Универзални приступ - базира се на начелима примарне превенције. Сама метода “Заједничко учење кроз акцију” даје могућност примене и на бројне друге теме важне за здраво и срећно одрастања и живот у школи (вршњачко насиље, интернет и друштвене мреже, здрава исхрана и сл.)  
 • Флексибилност - примена активности у реалном школском окружењу дозвољава различите врсте прилагођавања, уколико се за тим укаже потреба - како организационих, техничких, тако и тематских, садржајних.
 • Учешће родитеља – родитељи су веома важна карика програма. Од тренутка давања сагласности до финализације и презентације производа ученичког рада. Њихово посредно или непосредно учешће у свим фазама програма доприносе његовој успешнијој реализацији. Али – оно што је још важније, кроз такав вид укључивања долази до учвршћивања односа како на релацији дете – родитељ, тако и наставник – родитељ.
До сада…
У досадашњем десетогодишњем периоду обухваћено је више од 110 београдских основних школа, односно скоро 800 просветних радника и сарадника и више од 8000 ученика.

Резултати праћења и евалуације су показали висок ниво задовољства и вредновања програма од стране просветних радника и сарадника, као и унапређење нивоа знања ученика од преко 50%. Запажања наставника су указала и на унапређење самопоуздања код деце, тимског рада, међусобног поштовања и разумевања, као и на развој истраживачких и афирмацију креативних потенцијала ученика.


Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Teлeфoни: +381 11 2078643, + 381 11 2078655
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Tvoje Znanje Menja Sve FB stranica
Израду странице: www.tvojeznanjemenjasve.zdravlje.org.rs је финансијски подржао Град Београд, Градска управа града Београда - Секретаријат за здравство