Национална стратегија

Прва Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији била је донета за период од 2009. до 2013. године, а затим је 2014. донета и нова Стратегија дефинисана за период 2014 - 2021.

СТРАТЕГИЈОМ се обезбеђује основни оквир за спровођење политике у области дрога, дефинишу се главне области деловања у оквиру којих ће се спроводити одређене интервенције и поставлјају се појединачни цилјеви за сваки установлјени делокруг рада у оквиру политике борбе против дрога. Пет области деловања које су дефинисане Стратегијом су: смањење потражње, смањење понуде, координација, међународна сарадња и истраживање, праћење и процена.

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ даје се детаљан концепт појединачних активности које ће се предузимати у одређеном временском периоду. За свако поље деловања Стратегије, Акциони план дефинише конкретне активности које ће се предузимати како би се остварили дати циљеви.

У оквиру области Акционог плана за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога које се тиче смањења потражње, посебно се истиче ПРЕВЕНЦИЈА, а међу њеним специфичним циљевима издвајају се повећање свести и нивоа знања становништва о ризицима и последицама коришћења психоактивних контролисаних супстанци и повећање квалитета програма универзалне превенције и побољшање система спровођења и координације активности превенције међу децом и омладином.

Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014–2021. године

Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

Уредба о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолом узрокованих поремећаја у Републици Србији
Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Teлeфoни: +381 11 2078643, + 381 11 2078655
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Tvoje Znanje Menja Sve FB stranica
Израду странице: www.tvojeznanjemenjasve.zdravlje.org.rs је финансијски подржао Град Београд, Градска управа града Београда - Секретаријат за здравство