Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 2019.

међународни дан против дрога 2019Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се сваког 26. јуна, још од давне 1987. године када је, доношењем посебне резолуције, Генерална скупштина Уједињених нација званично подржала иницијативу да се појача деловање и сарадња у борби против овог глобалног проблема.

Овогодишња тема наглашава да су правосуђе и здравство две стране истог новчића када је у питању решавање проблема злоупотребе дрога. Слоган овогодишње глобалне кампање гласи „Здравље за правду, правда за здравље”, а за циљ има да нагласи да суочавање са проблемом злоупотребе дрога захтева синхронизовану укљученост бројних релевантних сектора и институција – од примене мера за сузбијање криминала и правосудних органа до деловања здравственог система и социјалних служби.

 

Само на овај начин могу се креирати ефикасна и ефективна интегративна решења која би била у складу са међународним конвенцијама, заштитом људских права и Циљевима одрживог развоја.

Озбиљност проблема злоупотребе дрога и његове глобалне размере указују на неопходност континуираног, синхронизованог, мултисекторског деловања, пре свега, кроз одговарајућа стратешка решења, али и путем специфичног сета активности усмерених ка појединцу и ка заједници, у складу са њеним специфичним одликама.

Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Управо зато, неопходан је балансиран приступ за смањење последица употреба дрога који фокусира и смањење понуде и смањење потражње. Предуслов за ефективно деловање друштва у борби против дрога је координација свих одговарајућих служби, институција и организација како на националном, тако и на локалном нивоу.

У оквиру обележавања кампање неопходно је интензивирати активности као што су:

• Информисање и едукација чланова заједнице, ученика, родитеља и професионалаца о последицама злоупотребе дрога и начинима за сузбијање овог проблема

• Укључивање школа, родитеља, полиције, радно активног становништва, удружења грађана и других у активности које имају за циљ да мобилишу што већи број људи да се укључе у борбу против злоупотребе дрога

• Подршка и спонзорисање активности које имају за циљ промоцију здравих стилова живота

• Сарадња са медијима како би се пласирао што већи број тачних информација о овом проблему и мерама које су засноване на доказима које се могу спроводити и током читаве године

Посебно је важно развијати и спроводити програме намењене младима који су под повећаним ризиком за коришћење психоактивих супстанци.

међународни дан против дрога 2019

Детињство и адолесценција су периоди значајног развоја и могућности али и периоди када су деца и адолесценти посебно осетљиви на ризична понашања, укључујући и употребу дувана, алкохола и дрога. Коришћење дрога међу младима који су вулнерабилна група популације има бројне краткорорчне и дугорочне последице, не само за појединца већ и за целокупно друштво. Злопутреба дрога у овом периоду је између осталог повезана и са бројним психосоцијалним проблемима, лошим успехом у школи, саобраћајним трауматизмом и другим проблемима.

Поруке о важности усмеравања пажње и разумевања ка деци и младима, ка њиховим потребама и проблемима, али и смернице за правовремено и адекватно реаговање, неопходно је упутити ка свим актерима чија је улога и одговорност у здравом и безбедном одрастању изузетно значајна – ка родитељима и школи, ка здравственим професионалцима и полицији, ка припадницима верских заједница и других удружења грађана, али и према доносиоцима одлука.

Доказано је да превентивни програми базирани на унапређењу животних и социјалних вештина код деце који се спроводе у школском оружењу, без осуде, уз подршку, емпатију и уз могућност поверљивог саветовања, могу смањити злоупотребу дрога.

Градски завод за јавно здравље Београд своје здравствено-промотивно деловање на тему превенције злоупотребе дрога, базира на принципима примарне превенције, и то кроз континуирано спровођење едукативног програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Овај програм, базиран на методи „Заједничко учење кроз акцију“, намењен је ученицима основних школа, као крајњој циљној групи. Наведена метода, посредством унапређења компетенција просветних радника и сарадника за рад са децом, као крајњи циљ има оснаживање самих ученика у процесу доношења одлука и преузимању одговорности за њих.

Додатна специфичност ове методе је и у томе што истраживачки рад деце на теме које се тичу злоупотребе психоактивних супстанци и превенције болести зависности, подразумева и активно укључивање великог броја кључних заинтересованих страна – њихових родитеља и наставника, здравствених радника, припадника полиције и представника других релевантних институција из локалне заједнице, што у значајној мери одговара глобално постављеном принципу мултисекторског, синергистичког деловања када је у питању борба против дрога.

Програм „Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци" настао је 2009. године као део превентивних активности у оквиру имплементације Стратегије за борбу против дрога. Градски завод за јавно здравље Београд, од 2010. године, обавља координацију спровођења овог едукативног програма. Током претходне деценије успешног рада, за реализацију програма едуковано је око 450 просветних радника и сарадника из више од 110 београдских основних школа. Програмом је до сада обухваћено око 7000 ученика, чије је знање о психоактивним супстанцама након активног учења на ову тему, унапређено за преко 50%.

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Teлeфoни: +381 11 2078643, + 381 11 2078655
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Tvoje Znanje Menja Sve FB stranica
Израду странице: www.tvojeznanjemenjasve.zdravlje.org.rs је финансијски подржао Град Београд, Градска управа града Београда - Секретаријат за здравство